fbpx

order

1.สั่งซื้อสินค้า

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งหมด 6 ช่องทาง

2.ชำระเงิน

ข้อมูลช่องทางการชำระเงินดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
บริษัท เสลภูมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)
บัญชีออมทรัพย์ 039-1-50078-9

3.แจ้งการชำระเงิน

ส่งสลิปแจ้งการชำระเงินได้  3 ช่องทางดังนี้
Thailand Herrenfahrt
@thherrenfahrt

sales_sep@hotmail.com

info@thherrenfahrt.com

4.จัดส่งสินค้า

เมื่อทีมงานได้รับใบสั่งซื้อ “PO” จากท่านอย่างถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับท่านลูกค้า และโทรศัพท์ยืนยันรายละเอียดพร้อมแจ้งวันรับสินค้า โดยท่านสามารถเลือกวิธีการรับสินค้าได้ตามรายการดังต่อไปนี้
  • 1. นำไปส่งท่านลูกค้าที่บริษัท หรือสถานที่ที่ท่านลูกค้ากำหนด
  • 2. ลูกค้าสามารถมารับเองที่บริษัทเสลภูมิฯ
  • 3. จัดส่งทางไปรษณีย์
  • 4. จัดส่งทางรถบริการขนส่งทั่วไป