fbpx

order

1.สั่งซื้อสินค้า

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งหมด 6 ช่องทาง

90/23, 90/24 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Tel : 065-119-5141

Tel : 086-665-2145

Tel : 063-426-9656

Tel : 03-306-0467

sales_sep@hotmail.com
info@thherrenfahrt.com

2.ชำระเงิน

ข้อมูลช่องทางการชำระเงินดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
บริษัท เสลภูมิ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ 039-1-50078-9

3.แจ้งการชำระเงิน

ส่งสลิปแจ้งการชำระเงินได้  3 ช่องทางดังนี้
Thailand Herrenfahrt
@therrenfahrt

sales_sep@hotmail.com

info@thherrenfahrt.com

4.จัดส่งสินค้า

เมื่อทีมงานได้รับใบสั่งซื้อ “PO” จากท่านอย่างถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับท่านลูกค้า และโทรศัพท์ยืนยันรายละเอียดพร้อมแจ้งวันรับสินค้า โดยท่านสามารถเลือกวิธีการรับสินค้าได้ตามรายการดังต่อไปนี้
  • 1. นำไปส่งท่านลูกค้าที่บริษัท หรือสถานที่ที่ท่านลูกค้ากำหนด
  • 2. ลูกค้าสามารถมารับเองที่บริษัทเสลภูมิฯ
  • 3. จัดส่งทางไปรษณีย์
  • 4. จัดส่งทางรถบริการขนส่งทั่วไป

5.นโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า
  • 1. ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้นหรือก่อนชำระค่าสินค้าเท่านั้น
  • 2. หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
  • 3. หลักจากที่ลูกค้ามีการชำระค่าสินค้าแล้ว ได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีการเก็บค่าดำเนินการ 100 บาท ของการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
  • 4. หากลูกค้ามีการชำระค่าสินค้าแล้ว และทางบริษัทเสลภูมิฯ มีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีการเก็บค่าดำเนินการ 100 บาท รวมกับค่าจัดส่ง ที่จ่ายจริงของการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
  • 5. บริษัทเสลภูมิฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากการหักค่าดำเนินการเรียบแล้ว ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าที่เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  • 6. หากพบว่าสินค้าที่ได้รับสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น หัวฉีดชำรุด ขวดแตก ฉลากมีรอยฉีกขาด เป็นต้น เรายินดีคืนเงิน 100% หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า หรือให้ส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปทดแทน และลูกค้าต้องส่งสินค้าที่มีปัญหาคืนที่บริษัทเสลภูมิฯ ทั้งในกรณีที่รับเงินคืนและรับสินค้าใหม่ไปทดแทน